Dom Pogrzebowy Abiasz. Kompleksowe usługi pogrzebowe w Warszawie

Informator

Co zrobić gdy zmarła osoba

Organizacja pogrzebu

  1. Pierwsze nasze działanie po śmierci należy skierować do lekarza, który ma obowiązek wystawić kartę zgonu. Każdy lekarz, który jest lekarzem rodzinnym, lekarzem pogotowia lub innej instytucji, ma obowiązek wystawić odpowiednie papiery. Jednak lekarz ma prawo odmówić wystawienia takiej karty, gdy zachodzi podejrzenie przestępstwa, następnie powinien wezwać organy ścigania.
  2. W drugiej kolejności należy powiadomić zakład pogrzebowy. W dużych miastach jest ogromny wybór zakładów, dlatego też należy się zastanowić nad naszymi potrzebami i środkami finansowymi, które posiadamy. Z zakładem pogrzebowym należy ustalić kilka rzeczy związanych bezpośrednio ze zmarłym. Naszego bliskiego na tą ostatnią ziemską drogę możemy ubrać i przygotować sami, jednak większość zakładów ubieranie zmarłego ma w swojej ofercie. Pracownicy przy ubieraniu zmarłego zachowują pełną ciszę i szacunek dla osoby, która zakończyła swoje życie. Bardzo trudno pogodzić się z tym, że osoba, którą kochaliśmy leży nieruchomo, bez słowa a serce już nie bije. Dlatego też zlecenie tej czynności profesjonalistom jest spokojnym i bezpiecznym rozwiązaniem.
  3. W tych trudnych chwilach, ciężko myśleć nam zdroworozsądkowo jednak czeka nas jeszcze kilka ważnych decyzji. Należy wybrać trumnę, w której nasz bliski zostanie pochowany. Firmy zajmujące się tymi usługami, posiadają w swojej ofercie wiele modeli, które będą według naszej oceny najwłaściwsze dla zmarłego. Należy również ustalić datę pogrzebu, cmentarz, na którym odbędzie się ceremonia, kaplica, w której będziemy mogli spędzić ostatnie chwile ze zmarłym. Załatwiając te wszystkie formalności należy zabrać ze sobą kartę zgonu, dowód osobisty zmarłego, zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu lub ostatni odcinek emerytury lub renty.
  4. Kolejne kroki powinniśmy skierować na plebanię lub do osób, które odpowiadają za miejsca na cmentarzu. W różnych miastach administracja cmentarza należy do różnych instytucji. Jeśli ceremonia pogrzebowa będzie odbywać się w duchu wiary, powinniśmy ustalić szczegóły pogrzebu z księdzem. Jeśli będzie to pogrzeb bezwyznaniowy, należy również wybrać osobę, która zajmie się poprowadzeniem całej ceremonii i wybrać kaplicę.
  5. Kiedy wszystkie daty i miejsca są już ustalone, należy rozwiesić klepsydry i zamieścić nekrologi w prasie. Możemy zająć się tym sami, jednak większość zakładów oferuje swoją pomoc w tym zakresie.
  6. Ostatnim krokiem jest zamówienie wieńców i kwiatów. Kwiaciarnie często współpracująca z zakładami pogrzebowymi, dlatego też w naszym zakresie leży wybranie tego, co w tych trudnych chwilach wydaje nam się najwłaściwsze. Kwiaty w dniu pogrzebu możemy odebrać sami, ale również, jeśli kwiaciarnia współpracuję z zakładem, pracownicy przywiozą wszystkie kwiaty do kaplicy.
  7. Kiedy wszystko jest przygotowane, możemy spędzić ostatnie chwilę ze swoim bliskim, pobyć z nim i przygotować się na jego ostateczne odejście. W tych trudnych dla nas chwilach trzeba podjąć wiele działań i wiele decyzji. Te wszystkie czynności organizacyjne mogą nas chociaż na chwilę wyrwać z stanu zadumy. Może to nam pomóc przejść proces żałoby.

Zgon w domu

W przypadku, kiedy śmierć nastanie w domu, zgon i jego przyczyna muszą być stwierdzone poprzez lekarza pierwszego kontaktu, w miarę zdolność tego, który leczył ostatnio zmarłego.

Gdyby nie jest to możliwe oględzin zwłok celem ustalenia zgonu i jego przyczyn dokonuje lekarz pogotowia ratunkowego tel. 999 lub 112. W razie gdyby lekarz wykluczy konieczność sekcji zwłok wystawia kartę zgonu.

Po uzyskaniu karty zejścia możecie Państwo telefonować do zakładu pogrzebowego celem zabrania ciała do chłodni.

Najpóźniej po upływie 72 godzin od momentu zgonu zwłoki powinny być usunięte z mieszkania celem pochowania albo w razie odroczenia terminu pogrzebu złożone w kostnicy, gdzie zostaną wyznaczone do pogrzebu.

Dalsze sprawy związane z organizacją pogrzebu uzgadniamy w biurze zakładu pogrzebowego.

Zgon w miejscu publicznym

W przypadku zejścia spowodowanej zderzeniem lub w miejscach publicznych karta zgonu zostaje wystawiona, po przewiezieniu zwłok do zakładu medycyny sadowej i tam sprawdzeniu przyczyny zgonu.

W przypadkach nasuwających podejrzenie przestępstwa, wymagane jest dodatkowo zezwolenie prokuratora na pochowanie zwłok

Zgon w szpitalu

W przypadku, gdy zgon nastąpi w szpitalu, to administracja szpitala wystawia kartę.

Formalności pogrzebowe

Po uzyskaniu karty zgonu i aktu zejścia można dostępować do załatwiania sprawy pogrzebowych opartych z cmentarzem i obrządkiem pogrzebowym.

Uwaga! Już wprost po uzyskaniu karty zgonu od lekarza można pozgłaszać się do zakładu pogrzebowego i polecić mu wszystkie obowiązki od wyrobienia aktów zgonu do pobrania zapomogi pogrzebowego z ZUS i KRUS.

Taki tryb sprawa oszczędza czas i odciąża w tak trudnej chwili, jak również zapewnia fachowe i kompetentne załatwianie wszelkich formalności.

Zasiłek pogrzebowy

Środki finansowe na organizację ostatnia posługi to tzw. zasiłek pogrzebowy, w kwocie obowiązującej w dniu zgonu – obecnie 4000 tyś. zł.

Zasiłek pogrzebowy jest wypłacany postaci lub instytucji, która poniosła koszty pogrzebu.

Zakład Pogrzebowy Abiasz kredytuje koszty pogrzebu w ramach zapomogi pogrzebowego. Na podstawie upoważnienia klienta, ZUS przekazuje zapomoga na konto Abiasz

Wymagane dokumenty

Podstawowymi dokumentami wymaganymi do wypłaty zasiłku pogrzebowego są:

  • wniosek o wypłatę zasiłku pogrzebowego (druk ZUS Z-12) skrócony odpis aktu zgonu oryginały rachunków poniesionych kosztów pogrzebu, a jeżeli oryginały zostały złożone w banku – kopie rachunków potwierdzone przez bank dokumenty potwierdzające pokrewieństwo lub powinowactwo (skrócone odpisy aktów stanu cywilnego lub dowód osobisty zawierający wymagane dane),
  • zaświadczenie płatnika składek o podleganiu ubezpieczeniu rentowemu w dniu śmierci (w przypadku gdy zmarła osoba ubezpieczona lub członek rodziny osoby ubezpieczonej),
  • nie dotyczy to osób prowadzących działalność na własny rachunek oraz osób z nimi współpracujących.

Tożsamość osoby występującej z wnioskiem o zasiłek pogrzebowy jest ustalana na podstawie dokumentu ze zdjęciem. Jeżeli pogrzeb organizowany był na koszt państwa, organizacji politycznej lub społecznej, wymagane jest zaświadczenie właściwego organu administracji państwowej lub organizacji stwierdzające pokrycie kosztów pogrzebu oraz rachunki kosztów poniesionych przez osobę występującą z wnioskiem o zasiłek pogrzebowy.

Zadbamy o wszystkie obowiązki i formalności
związane z organizacją pogrzebu na najwyższym poziomie 

Dom pogrzebowy Abiasz

Oferujemy pomoc i wsparcie w trudnych chwilach.
Przejmiemy wszystkie obowiązki, organizując pogrzeb na najwyższym poziomie. 

zadzwoń
napisz
abiasz.com kompleksowa organizacja pogrzebow abiasz 22

Masz pytania?

Chętnie odpowiemy

Zadzwoń

(całodobowy 24/7)